Tay nắm cho cửa kính màu Chrome bóng Hafele 981.71.172

240.240