Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.12.361

489.060