Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.12.365

531.960