Kẹp kính trên khung Häfele inox mờ 981.00.650

242.900