Kẹp kính trên khung gắn tường inox bóng 981.00.666

269.250