Kẹp kính trên Häfele màu đen mờ 120kg 981.00.658

442.261