Kẹp kính trên Häfele inox bóng 981.00.657

251.300