Kẹp Kính – Kính 180 độ màu đen Hafele 981.00.583

346.500