Bản lề Blum Modul 100° Trùm ngoài 342.52.607

18.000