Bản lề nối cánh giữa 120° Blum 372.74.990

125.760