Bản lề Blum Modul 107° Trùm ngoài 342.53.600

18.700