Tay nắm kéo phòng tắm kính 300x500mm Hafele 903.12.323

1.364.220