Tay nắm kéo đẩy chữ H 1600mm Hafele 903.01.808

2.041.260