Tay nắm gạt TECHNA Häfele màu đen 901.79.718

1.188.000