Tay nắm kéo cổ điển (Trái) MS: 901.02.073

7.232.940