Tay nắm gạt Hafele cho cửa vệ sinh 903.99.992

747.750