Tay nắm gạt đế dài – Hướng mở trái Häfele 903.99.322

1.143.750