Tay nắm gạt đế dài BAUMA BM066-85 905.99.090

280.500