Tay nắm kéo phòng tắm kính 450mm Hafele 903.12.371

600.600