Tay nắm gạt có nắp che màu đen mờ Inox 304 Hafele 903.99.793

882.960