Tay nắm gạt có nắp che màu đên mờ Inox 304 Hafele 903.99.789

594.360