Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu đen mờ Hafele 126.14.304

824.460