Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu champagne Hafele 126.14.804

824.460