Ruột khóa Häfele dành WC dài 71mm 916.96.422

265.980