Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn 70mm BAUMA 916.87.826

107.250