Ruột khóa 2 đầu chìa màu đồng bóng Hafele 916.96.601

223.080