Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 71mm 916.08.683

1.192.620