ẤM ĐUN NƯỚC THỦY TINH T-602C HAFELE 535.43.732

800.000