Khóa tay tròn vệ sinh Häfele – loại nhỏ 911.64.684

202.300