Khóa tay nắm gạt cửa vệ sinh DIY Häfele 499.63.971

403.260