Khay úp chén đĩa Cucina 800mm loại không có khung 544.40.027

753.120