Khay úp chén đĩa Cucina 600mm loại không có khung 544.40.024

644.400