Khay úp chén đĩa Cucina 600mm loại có khung 544.40.004

1.388.880