Kẹp Tường – Kính có bas màu đen Hafele 981.77.911

345.000