Kẹp Tường – Kính 90 độ màu đen Hafele 981.00.563

269.500