Kẹp kính trên Häfele dạng cong 981.52.690

400.367