Kẹp kính dưới Häfele dạng cong 981.52.660

471.020