Bản lề kính – kính 90 độ DIY Hafele 499.05.805

708.400