Bản lề kính – kính 180 độ DIY Hafele 499.05.807

681.120