Bản lề kính – kính 135 độ DIY Hafele 499.05.806

662.200