Bản lề Blum Clip Top 155° Trùm ngoài 342.44.500

194.400