Vòi xả bồn 2 đường nước 160 Kobe chrome 589.15.061

1.576.800