Vòi trộn REGAL 250 có bộ xả kéo 589.78.001

3.742.500