Vòi trộn Kyoto 180 bộ xả nhấn màu vàng 589.35.060

4.672.800