Vòi trộn Kyoto 180 bộ xả nhấn màu đồng 589.35.031

4.672.800