Vòi trộn Kyoto 180 bộ xả nhấn màu đen 589.35.091

4.672.800