Vòi trộn Kyoto 100 bộ xả kéo màu đồng 589.35.030

4.672.800