Vòi trộn Kyoto 100 bộ xả kéo màu đen 589.35.090

3.736.800