VÒI BẾP BLANCO MIDA MÀU CHROME 569.04.240

3.742.500