Vỏ nối Rafix Tab 20 không vành, nhựa, không có cơ cấu siết màu nâu Hafele 263.09.133

2.231